Verzoek van uw penningmeester

Amice,

Ik kom terug op onze Algemene Ledenvergadering van donderdagavond 17 november 2022. Bij die gelegenheid heb ik met een presentatie onze financiële situatie uiteen gezet. Als je (nog eens) wilt kennisnemen van mijn presentatie, kun je die hier nog eens bekijken.  Ik bracht donderdagavond ook het obligatieplan 2022 ter sprake. Juist nu wij als sociëteit de komende jaren met erg hoge kosten te maken krijgen – alleen al € 35.000 aan onderhoudskosten – zou een gift van jou extra welkom zijn.

Dat kan op twee manieren:
– Zo’n gift kan in de vorm van een obligatie waarbij je in eens een bedrag stort van € 1.000,- of € 2.500,- (of een veelvoud daarvan 😂) en gedurende 5 jaar de aflossing schenkt aan de sociëteit, waar tegenover staat dat je de schenking volledig fiscaal kunt aftrekken en daarnaast over het openstaande bedrag jaarlijks een rente ontvangt van 6 %.

– Ik kan mij ook voorstellen dat je zo’n obligatieplan een heel gedoe vindt en ervoor kiest om eenmalig een donatie te doen waarbij je uiteraard vrij bent in het te doneren bedrag. (zonder dus de aftrekmogelijkheid en renteontvangst).

Omdat er het afgelopen jaar wat aarzeling onder onze leden bestond om naast de jaarlijkse contributie een extra bijdrage te leveren, kan ik mij ook voorstellen dat je een toezegging pas wilt doen, indien deze oproep voor een aantal leden aanleiding is om een gift te doen.

Ik zou het erg op prijs stellen nader van je te mogen horen. Kun je mij een mail sturen (fransdejagersoest@gmail.com ) waarin je aangeeft welke keuze je maakt:

  1. a) Ik ben van plan om mee te doen met het obligatieplan 2022 voor een bedrag van €  (nader in te vullen)
    b) Ik ben van plan om de sociëteit met een eenmalige donatie te steunen voor een bedrag van € (nader in te vullen)
    c) Ik wil pas een  beslissing nemen om mee te doen indien een aantal leden zich positief hebben uitgesproken over een obligatie/donatie
    d) Ik heb nog wat nadere vragen en verzoek je met mij contact op te nemen.
    e) Ik zie af van het geven van een donatie, in welke vorm ook.

Al vast heel hartelijk dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Frans de Jager, penningmeester Sociëteit Jan Hamdorff

Ook interessant