Verhuur bovenverdieping Sociëteit

Het bestuur zoekt al geruime tijd naar een huurder voor de fraaie bovenverdieping van onze Sociëteit die wijzelf niet gebruiken. Het huidige bestemmingsplan staat toe dat de verdieping gebruikt wordt als woonruimte of als ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, d.w.z. voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, sociaal-culturele doeleinden, openbare orde en veiligheid, openbare diensten en daarmee gelijk te stellen sectoren. Als ruimte voor maatschappelijke voorzieningen telt ook een kantoor van een maatschappelijke voorziening.

Verbouwing van de bovenverdieping tot woonruimte is niet aantrekkelijk vanwege de hoge verbouwkosten. Wij zoeken daarom naar huurders die passen bij de bestemming ‘maatschappelijke voorziening’ en hebben daarbij uw hulp nodig. Wij zouden het zeer op prijs stellen om uw reactie te ontvangen op de volgende twee vragen:

1. Kent u misschien een stichting, vereniging, aanbieder gezondheidszorg of onderwijs etc. die mogelijk belangstelling heeft voor het huren van onze bovenverdieping?

2.Het bestuur is voornemens om een advertentie te plaatsen in ‘de Bel’, het huis-aan-huis blad voor Blaricum, Eemnes en Laren, en denkt daarbij aan de volgende, nog in te korten, tekst: “Te huur voor met name gezelligheids-, (denk)sport-, debating- of overeenkomstige clubs: bovenverdieping (te bereiken via één trap) van circa 35 vierkante meter + toilet- en keukenfaciliteit, in een rustig gebouw in het centrum van Laren voor minimaal één dagdeel per week. Meer informatie te verkrijgen via telefoon 06……..”.

Heeft u suggesties voor de advertentietekst of het adverteren? Graag horen wij van u!

Vriendelijke groet,

namens het bestuur

Arnold Goedhart, secretaris.

Ook interessant