Van de bestuurstafel

(1) Verbetering van de luchtverversing in de sociëteitsruimte. Besloten werd om advies te vragen aan een relatie van Rombout die werkzaam is bij een van de grootste ondernemers op het gebied van luchtverversing.
(2) De voortgang van de werkgroep die de mogelijkheden voor het bewoonbaar maken van de bovenverdieping onderzoekt. Tot ieders vreugde kan een beroep worden gedaan op Rik Egberts als architect.
(3) De financiële situatie. Vastgesteld wordt dat de Sociëteit financieel gezond is
maar dat een zekere terughoudendheid in de uitgaven verstandig is. Besloten wordt daarom om de voorgenomen vervanging van het lawaaiige koelmeubel uit te stellen, zoals ook al gebeurd is met fase III van de renovatie.
(4) Stimulering van het gebruik van de website. Gedacht wordt aan het maken van videos over het inloggen en het doornemen van de website.

Ook interessant