Van de bestuurstafel

Op 22 maart is het bestuur weer bijeen geweest:
 Fase II van de renovatie afgerond en ook de kelder is opgeruimd
 Fase III is gestart; de schilderijen hangen; we zijn nu bezig met de keuze van gordijnen.
 De schouw op 1 april is in volle voorbereiding.
 Albert werkt aan een vernieuwde website
 De conceptteksten voor een nieuwe ledenwervingsbrochure zijn geschreven.
 De drankflesjes waarvan de houdbaarheidsdatum is versteken, zijn leeggegoten;
 Rombout en Rico kopen een nieuwe beperkte voorraad
 We hopen z.s.m. weer een extra happy hour met partner te kunnen organiseren.

Geef een reactie

Ook interessant