Strengere corona regels vanaf 13 november 2021

Het bestuur heeft besloten om ook de nieuwe covid regels, die op 13 november j.l. zijn ingegaan, ten volle over te nemen. Voor de Sociëteit zijn in het bijzonder de beide regels voor de horeca van belang:

i. Open kan alleen van 06.00 tot 20.00 uur.

ii. Een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats zijn verplicht.

Deze regels leiden tot de volgende, betreurenswaardige, maatregelen:

  1. Tot 3 december zijn er geen sociëteitsavonden: na 20.00 uur zijn horeca-activiteiten niet toegestaan.
  2. De ALV gaat niet door op 25 november, het bestuur zal later deze week besluiten over een alternatief.

Hoewel biljarten en andere sporten zijn toegestaan, zal in de sociëteit toch steeds de 1,5 meter in acht moeten worden genomen, naast de gebruikelijke hygiëne maatregelen en de gezondheidscheck. Vanwege de 1,5 meter regel is het niet wenselijk om met meer dan 10 mensen te biljarten, te bridgen of te schaken. Dit geldt ook voor vergaderen over beleggingen. Deze overweging heeft ertoe geleid dat:

  1. De vlotbrug dames op 21 november niet doorgaat. In overleg met de organisatoren, Jaap Veenstra en Theo van Dillen, zal bezien worden of uitstel naar een andere datum realiseerbaar is.
  2. De Bridge Society besloten heeft om haar activiteiten tot nader order op te schorten.
  3. De Beleggingsstudieclub besloten heeft om de vergadering van 17 november op de sociëteit, te vervangen door een ZOOM meeting.

Tenslotte een positief besluit:

  1. De debatingclubs, de biljart- en de schaakcompetitie alsmede de biljartgroepjes kunnen doorgaan mits elke deelnemer een covid toegangsbewijs heeft en er niet meer dan 10 mensen aanwezig zijn.

Laten we hopen dat covid situatie verbetert en er vanaf 3 december weer meer mogelijk is. Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Ook interessant