Open Lunchclub

Het is een ‘open’ bijeenkomst en derhalve geen ‘genootschap’ met vaste deelnemers. Hopelijk doen er steeds voldoende leden mee met dit ‘even bijpraten’ initiatief bij Knus. Dit alles onder het genot van een drankje plus ‘eenvoudige lunch’ aan een lange tafel in een knusse ‘huiskamer setting’.

Het streven is : 15-20 deelnemers per bijeenkomst. Aanmelding dient via email van te voren plaats te vinden en wel laatst op de dinsdag een week voor de bijeenkomst. Email aan : huibschreurs@gmail.com 

Deelname is In volgorde van aanmelding bij meer dan 20 deelnemers, hetgeen het maximum is. Woensdag voorafgaand aan de bijeenkomst wordt de deelname bevestigd. Wanneer er geen deelname mogelijk is i.v.m. het overschrijden van het maximum aantal deelnemers of indien er te weinig deelnemers zijn en de bijeenkomst niet zal doorgaan wordt dit tevens op de woensdag voorafgaand gecommuniceerd via email. Prijsindicatie van de lunch is: ca Euro 35 (inclusief drankjes). Na afloop van de lunch dienen deelnemers persoonlijk af te rekenen.
Het restaurant is speciaal open voor ons op de geplande dinsdagen, hetgeen toch wel heel bijzonder is. We zijn daarmee ‘onder elkaar’ net als bij de Sociëteit. Er is wel een minimum aantal deelnemers (ca 10-12) nodig om dit aantrekkelijk te laten zijn voor de deelnemers alsmede de restaurant eigenaar. Er is tevens een praktisch maximum aan de ‘lange tafel’ van totaal 20 deelnemers.
Dag/ frequentie van de bijeenkomsten: op een dinsdag (zie schema), elke twee maanden. (overigens niet in dezelfde maanden als de bijeenkomsten van het Diner-Genootschap).
Inloop en drankje vooraf : vanaf 12.00 uur.
Start lunch : 12.30 uur.
Einde : ca 14.00 uur.

De 1e bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 November met 12 deelnemers.
Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Data van de geplande bijeenkomsten:

2022 (dinsdagen):
20 december.
2023 (dinsdagen): 
28 februari.
25 april.
27 juni.
29 augustus.
24 oktober.
19 december.

Voorzitter : Jules Boelens.
Secretaris : Huib Schreurs.

Email correspondentie betreffende deelname : huibschreurs@gmail.com

Met dank aan Pieter Visser voor dit alles mede te initiëren.

Jules en Huib.

Ook interessant