Obligaties en donaties

Obligatie-schenkingsplan 2021.

In 2002 en 2011 hebben wij als sociëteit succesvolle obligatie-schenkingsplannen geïntroduceerd.  Dat deden wij om onze hypotheek op ons pand te verminderen zodat de doorlopende hypotheeklasten lager zouden uitkomen. Wij hebben thans een hypotheek ter grootte van € 194.000,- en als vereniging betalen wij elk jaar € 7.376,- aan hypotheekrente gebaseerd op een rente van 3,75 % .

Elk jaar zijn wij ongeveer 1/3 van onze contributie kwijt aan de te betalen hypotheekrente. Dat is een fors percentage en ook de kascommissie wees daar al op in hun verslag tijdens de laatste ledenvergadering in mei van dit jaar, ook rekening houdend met een eerstkomende renteherzieningsdatum in 2024. De kascommissie gaf als aanbeveling mee om de hypotheeklasten te verlagen door of meer leden te werven en/of door meer inkomsten te generen door barprijzen  en contributie te verhogen.

Met de opbrengst van het obligatie-schenkingsplan willen wij -zoals gezegd – de hypotheek verminderen, waarbij ons primaire doel is om de lasten te verminderen en niet om een hypotheek vrij pand te krijgen.

Hoe ziet dat plan eruit? 

Het plan bestaat uit een lening van of € 1.000,- of  € 2.500,- De keuze is aan u. Over die lening die u verstrekt aan de sociëteit ontvangt u elk jaar 6 % rente over het uitstaande bedrag. De looptijd is 5 jaar en dat betekent dat de lening elk jaar wordt ingelost met 20 % van de hoofdsom.

In plaats dat de sociëteit u elk jaar 20 % van de obligatie terugbetaalt, schenkt u dat aflossingsdeel  van de lening aan de sociëteit. Die schenking is voor u zonder drempel fiscaal aftrekbaar tot een maximum percentage van 37,05 %. (in 2022 is dat percentage nog 40 %). In onderstaande tabel – gebaseerd op een bedrag van € 1.000 – laten wij schematisch zien wat de uitkomsten zijn.

datumhoofdsomaflossingrestant hoofdsom op 31 decemberrente *max. aftrek in dat jaarDit plan kost u  netto
1 jan 20221.000,-200,-800,-60,-40 % van 200 = 80,-200 – 60 – 80      = 60,-
1 jan 2023800,-200600,-48,-37 % van 200,-=74,-200 – 48 – 74     =  78,-
1 jan 2024600,-200,-40036,-37 % van 200,-=74,-200 – 36 – 74     =  90,-
1 jan 202540020020024,-37 % van 200,-=74,-200 – 24 – 74    = 102,-
1 jan 2026200200012,-37 % van 200,-=74,-200 – 12 – 74   = 114,-
TotaalSchenking1000,- 180,-376,-1000-180-376 = 444,-
       

*) De rente wordt vergoed op of omstreeks 31 december van elk jaar tussen 2022 en 2026.

Uit dit schema blijkt dus dat bij een schenking van € 1.000,- u dit netto slechts € 444,- kost, ervan uitgaande dat u kunt gebruik maken van het hoogste belastingpercentage.

Mocht u kiezen voor een bedrag ad € 2.500,- dan moeten alle bedragen met 2,5 worden vermenigvuldigd en kost het obligatie-schenkingsplan ter grootte van € 2.500,- u slechts € 1.110,-

Wat zijn de verschillen t.o.v. het obligatie-schenkingsplan 2011 ?

De bedragen, de looptijd (voorheen 7 jaar) en het rentepercentage verschillen t.o.v. het vorige plan. En helaas ook het maximale fiscale aftrekpercentage, dat nu wat lager ligt.

Wij hopen evenwel dat het plan een succes wordt zodat wij in staat zijn om de lasten te verminderen hetgeen op den duur positief uitpakt voor de hoogte van de contributie.

 

Donaties

Naast of in plaats van deelname aan het obligatieplan kunt u natuurlijk ook besluiten om een donatie te doen. Wat dat betreft zijn wij als bestuur blij met elke vorm van ondersteuning. Met een donatie schenkt u een bedrag aan de societeit.

De donatie is onder beperkte voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Die schenking wordt door de belastingdienst gezien als gift. Er is pas sprake van een aftrekbare gift als het totaal aan giften  in één jaar meer is dan 1 % van het verzamelinkomen.  De societeit is geen zogenaamde ANBI instelling omdat wij niet aan de voorwaarden voldoen dat het grootste deel van onze inkomsten aan goede doelen worden besteed.