Nieuw lid Nico Dorrestijn

Ter introductie van het lidmaatschap van de Sociëteit Hamdorff een korte samenvatting van mijn levensloop.

Ik ben in Amsterdam op 7-8-1936 geboren en heb daar mijn schoolloopbaan gevolgd tot en met de middelbare school. Heb daarna de Hogere Zeevaartschool  Willem Barentsz op Terschelling (intern en de beste zeevaartschool) gedaan en ben mijn maritieme carrière gestart als stuurmansleerling bij de Kon Hollandsche Lloyd in Amsterdam. Mijn “rangen” t/m gezagvoerder op de Zeevaartschool Amsterdam gehaald . Bij de Kon. Holl. Lloyd tot 1e stuurman gevaren en daarna, wegens het inkrimpen en fuseren van de Nederlandse koopvaardijvloot en daardoor gebrek aan promotiekans tot kapitein, overgestapt naar het Rijksloodswezen in de IJmond in 1965. Wij woonden toen al in Landsmeer, waar Joke mijn vrouw en ik waren neergestreken na ons trouwen. Daarna met twee kinderen.

In het Loodswezen ben ik zeer actief geweest in het vakbondswerk voor de Ver. De Nederlandse Loods (VNL) ,als voorzitter  van de afdeling  Amsterdam en als Alg. Secretaris van de VNL.  Het Rijksloodswezen ressorteerde toen nog onder de Kon. Marine en wij streefden naar zelfstandigheid. Dat lukte na vele jaren in 1986 na eerst nog onderdeel van Rijkswaterstaat te zijn geweest. In mijn tijd als Rijksloods was ik ook raadslid van de gemeente Landsmeer geworden, vervolgens wethouder en loco-burgemeester.

Ik heb de privatisering van de loodsdienst niet meer meegemaakt, want op 1-1-1985 was ik benoemd tot Burgemeester  van Noorder- Koggenland in West-Friesland, nadat ik eerst nog ruim een jaar  Waarnemend-Burgemeester in Landsmeer was geweest. In mijn tijd als Burgemeester ben ik voor de VVD lid van Provinciale Staten geweest in de negentiger jaren. Daarnaast was ik Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en na de fusie met het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen bleef ik in die functie. Door het plotselinge vertrek van de Dijkgraaf in het begin van 2001 heb ik die functie erbij gekregen. Ik september 2001 ging ik als Burgemeester met pensioen en dat kwam goed uit want mijn Hoogheemraadschap was bezig met de fusie van de 5 inliggende waterschappen om te komen tot één groot waterschap  boven Amsterdam. Dit proces heb ik afgerond. Dat nieuwe Hoogheemraadschap kwam op 1-1-2003 tot stand, genaamd Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Ik was inmiddels in mijn 67-ste levensjaar, dus over de datum om als Dijkgraaf benoemd te worden.

Na mijn pensionering als Burgemeester zijn Joke en ik in Laren komen wonen in haar door ons vergrootte  ouderlijk huis, waarvan zij en haar broer in 1950 de eerste steen hebben gelegd. In Laren ben ik lange tijd voorzitter van de Volksuniversiteit geweest.  Als gekend voorstander van een gemeentelijke herindeling van Laren met Blaricum en Huizen en opdoeken van de B.E.L. was en ben ik kennelijk niet bestuurlijk in trek.  Wel  heb ik mij als voorzitter van de Stichting Purmer-Meer al jaren bezig gehouden met de woningbouwopgaven in N.Holland, met name met de bebouwing van de Purmerpolder. Thans een groot vraagstuk van wege de grote woningnood en in het bijzonder de zoektocht naar bouwlocaties. Mijn grote hobby is de golfsport als lid van GC Almeerderhout, waarin ik enkele bestuursfuncties heb gehad. Daarnaast ben ik lid van de Probusclub  Laren en verheug mij op mijn lidmaatschap van de Sociëteit Hamdorff.

Nico Dorrestijn.

Geef een reactie

Ook interessant