Leden van verdienste

Theo
van Dillen

2000 -

Ernst
van Gelderen

2000 -

Diederik
Gunters

1994 -

Siep
Speerstra

2008

Michael
Nelck

2002

Erik Schellekens

2012 -