In memoriam Fons van Sprundel

Fons van Sprundel werd in 2018 lid van de Sociëteit, toen de mantelzorg voor zijn echtgenote hem daarvoor enige ruimte liet. Hij werd direct een enthousiast lid, trad tot de Bridgesociety en nam ook deel aan de biljartcompetitie. En hoe, hij werd in het eerste jaar van deelname kampioen zowel bij het bridgen als bij het biljarten! De coronapandemie legde beide competities stil. Hij bood zich aan om bij de herstart de leiding van het bridgen op zich te nemen. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Vrijdag 26 augustus overleed hij, 82 jaar oud. Wij herdenken hem als een enthousiast en sportief lid van onze Sociëteit.

Foto: Theo van Dillen

Ook interessant