De notulen van de ALV van 21 maart 2024.
Ook interessant