Corona maatregelen 26-01 t/m 08-03

Het bestuur maakt graag gebruik van de versoepeling van de coronamaatregelen per 26 januari 2022 door het maximale aantal aanwezigen bij alle (subclub) activiteiten in de sociëteit tussen 5.00 en 22.00 uur te verhogen van 6 naar 15 leden. Wel blijft de beperking dat de sociëteit uitsluitend bezocht mag worden door leden die (a) de boostervaccinatie hebben ontvangen en (b) ‘nee’ antwoorden op de vragen van onderstaande gezondheidscheck, onverminderd van kracht.

De volgende, inmiddels gebruikelijke, gedragsregels blijven eveneens gelden:

 • bij binnenkomst handen desinfecteren.
 • bij binnenkomst en bij alle andere verplaatsingen een mondkapje dragen
 • zo spoedig mogelijk een vaste zitplaats innemen (tenzij aan het biljarten)
 • 1,5 meter afstand houden, voor het schaken betekent dit bijvoorbeeld een extra tafel ertussen.

Deze regels gelden vooralsnog tot 8 maart 2022. Zodra de regering met verdere versoepelingen of bijgestelde maatregelen komt zullen wij onze regels daarop afstemmen.

De versoepeling betekent ook dat we vanaf heden weer sociëteitsavonden kunnen houden, zij het met een aangepaste aanvangstijd van 19.30 uur en een sluitingstijd van 22.00 uur, en met de restrictie dat de deur dicht gaat zodra 15 leden aanwezig zijn. Bovendien zullen aan de stamtafel slechts vier stoelen staan en wordt het aantal barkrukken tot 5 beperkt. Dit alles om de 1,5 meter afstand te respecteren. Laten we elkaar er op aanspreken als de onderlinge afstand ouderwetse proporties aanneemt!

De gevolgen voor de subclubs zijn helaas zeer beperkt. De Bridge Society kan vooralsnog niet op de sociëteit terecht omdat bij het bridge niet voldaan kan worden aan de 1,5 meter regel. De BeleggingsStudieClub zal op 16 februari opnieuw via Zoom moeten vergaderen. Het Diner Genootschap is bij bezoek aan een restaurant vanzelfsprekend gehouden aan de coronaregels voor de horeca. De overige subclubs zullen hun leden informeren over het wel of niet doorgaan van de activiteiten. Wij weten inmiddels dat debatingclub 1 in januari nog niet bijeen komt.

Tot slot: wij kunnen we niet uitsluiten dat bezoekers vriendelijk naar hun coronatoegangsbewijs zal worden gevraagd. Wij verzoeken u dan ook om dit bewijs bij elk bezoek mee te nemen.

De drie vragen van de gezondheidscheck coronavirus

I. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?

 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.

II. Heeft u corona?

 • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

III. Bent u in quarantaine omdat u:

 • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die corona heeft?
 • terugkomt uit een land of gebied waarvoor de quarantaineplicht geldt?
 • Een melding kreeg van de coronamelder-app?

 

Ook interessant