Afscheid Jaap Schakel

Na afloop van de ALV werd afscheid genomen van Jaap Schakel die na 31-12-2022 geen lid meer zal zijn. Ron Willemse dankte Jaap voor zijn betrokkenheid en zijn belangrijke bijdragen aan de Sociëteit in de afgelopen 24 jaar. In 2002 organiseerde Jaap de eerste fietstocht voor leden en hun partners, in 2012 werd een jubileumtocht georganiseerd die Jaap op zijn 90e nog meefietste. Daarna beperkte hij zich tot de lunch. In 2008 richtte Jaap het Dinergenootschap op, was 5 jaar voorzitter en tot voor kort een vaste deelnemer.
Als dank, en ook alvast voor zijn 100-e verjaardag (23 maart 2023), overhandigde Ron hem een fraaie bos bloemen.

Ook interessant