Non solum Dei Caeli

Non solum Dei Caeli Sed quoque omni rivali victi fuimus Enfin, het was dus Woensdag 30 Juni. De dag waarop het elitegezelschap “SJH-Golf” zich verzamelde op de privé-baan van Frans van Baars, Soest(duinen). Nou ja, verzamelde: bij aankomst wierp TH. B. uit E. een blik op het zwerk. Kennelijk had hij geen fiducie in wat […]

We zijn weer open

Het is zover: de sociëteitsavonden en activiteiten van de subclubs kunnen vanaf heden (eindelijk) weer plaatsvinden in onze eigen sociëteit!! Donderdag 1 juli is de eerste sociëteitsavond (sinds half maart 2020) in de eigen sociëteit. Er is echter een belangrijke restrictie: de sociëteit is slechts open voor leden die een coronatoegangsbewijs bezitten. Alleen dan kan […]

Van de Bestuurstafel

Op 24 juni is het bestuur voor het laatst bijeen geweest:  Aanschaf pinautomaat  Oplevering nieuwe brochures; wordt toegestuurd  Fase 3, huidige rolgordijnen weer ophangen  Happy Hour bij ’t Bluk 27 juli  Coronabeleid: we gaan weer open!!!!!!!!

Een nieuwe website

Tijdens de laatste ALV heeft Albert onze nieuwe website gepresenteerd. Het webadres is ”societeithamdorff.nl”. De gebruikersnaam is de voornaam gevolgd door de achternaam zonder hoofdletters en zonder “puntjes”. De wachtwoorden voor de leden hebben de volgende structuur: #Sjh0000XX waarbij 0000XX staat voor ieders eigen postcode, met hoofdletters of kleine letters. Leden kunnen ook via de […]

Even samen lunchen

Tijd voor een gezellige lunch bij ‘t Bonte Paard op 29 mei. Even gezellig bijkletsen zonder bestuurszaken en op gepaste wijze afscheid nemen van Ton als bestuurslid. Een dagje mooi weer en de terrasjes zijn weer vol. Eindelijk, het lijkt weer te kunnen.

De nieuwe brochure

Zoals door Rik tijdens de ALV reeds aangekondigd komt het bestuur binnenkort met de nieuwe brochure. We laten er veel van drukken. Het doel is dat we deze met zijn allen hier en daar verspreiden. Zo hopen we weer nieuwe leden te werven. Nader bericht volgt binnenkort. Met dank aan Theo, Rombout en Rik.

Bericht van de Golfclub

Beste SJH-Golfers, De huidige SJH-Golf Commissie roept de SJH-Golfers op om zich – op onderstaand adres – kandidaat te stellen als lid van een nieuwe te vormen SJH-Golf Commissie. De huidige SJH-Golf Commissie bestaat uit drie personen, die vele jaren de SJH-Golf Competities en de wedstrijden daarvan hebben georganiseerd. Alle drie de Commissieleden hebben aangegeven […]

Van de Bestuurstafel

Op 10 mei is het bestuur voor het laatst bijeen geweest: * Voorbereiding ALV * Ledenwerving en positionering * Officiële opening nieuwe sociëteit op 21 oktober met Nanning Mol als gast * Terugblik op de schouw * Horecadiploma: wie wil? * Coronabeleid

Algemene ledenvergadering 20 mei

Even terugblikkend op de ALV van afgelopen donderdag. Het was fijn elkaar weer in zo’n grote getale te zien. Wat bijkletsen, een drankje drinken en de traditionele bitterbal. Ik heb geprobeerd de vergadering zo kort als mogelijk te houden en ik denk dat dat redelijk gelukt is. We hopen dat dit spoedig weer in onze […]