Algemene ledenvergadering 20 mei

Even terugblikkend op de ALV van afgelopen donderdag.
Het was fijn elkaar weer in zo’n grote getale te zien. Wat bijkletsen, een drankje drinken en de traditionele bitterbal.
Ik heb geprobeerd de vergadering zo kort als mogelijk te houden en ik denk dat dat redelijk gelukt is.
We hopen dat dit spoedig weer in onze sociëteit kan.

Bij afwezigheid van Arnold – hij geniet van enkele dagen afwezigheid en even niets doen – stuur ik jullie namens Rombout onderstaand bericht.
Zoals eerder aangekondigd door Arnold in een mail en vervolgens tijdens de ALV willen we weer van start gaan met de sociëteitsavond.
We zijn nog wat voorzichtig.
Dit houdt in voorlopig nog in Grand Café Eemland en dan eens per twee weken vanaf 20:00 uur.
• 27 mei start en eerste avond
• 10 juni tweede avond
• 24 juni derde avond
• 8 juli vierde en laatste avond vanwege start vakanties.

Graag tot dan,

Eric

Geef een reactie

Ook interessant