Aanscherping corona-maatregelen

In lijn met de verscherping van de coronamaatregelen per 18 december j.l. heeft het bestuur besloten om het maximale aantal aanwezigen bij alle (subclub-)activiteiten in de sociëteit, met ingang van 23 december 2021 op 4 te stellen (dit aantal is gebaseerd op de ruimte die de regering biedt voor het ontvangen van maximaal 2 gasten). Een belangrijke beperking daarbij is dat alle aanwezigen de boostervaccinatie moeten hebben ontvangen.

De volgende, inmiddels gebruikelijke, gedragsregels zijn van toepassing:

  • bij binnenkomst handen desinfecteren.
  • bij binnenkomst en bij alle andere verplaatsingen een mondkapje dragen
  • zo spoedig mogelijk een vaste zitplaats innemen (tenzij aan het biljarten)
  • 1,5 meter afstand houden, voor het schaken betekent dit bijvoorbeeld een extra tafel ertussen.

Deze maatregel gelden vooralsnog tot 14 januari 2022. Zodra de regering met nieuwe maatregelen komt zullen ook de regels voor de sociëteit worden gewijzigd.

Ook interessant