We zijn weer open

Het is zover: de sociëteitsavonden en activiteiten van de subclubs kunnen vanaf heden (eindelijk) weer plaatsvinden in onze eigen sociëteit!! Donderdag 1 juli is de eerste sociëteitsavond (sinds half maart 2020) in de eigen sociëteit. Er is echter een belangrijke
restrictie: de sociëteit is slechts open voor leden die een coronatoegangsbewijs bezitten.
Alleen dan kan op basis van de recente versoepelingen (zie hieronder) de verplichting van de anderhalve meter afstand vervallen en is het maximale aantal aanwezigen niet langer 15 maar 50!
Om de sociëteit zoveel als mogelijk te gebruiken, stellen we deze ook overdag open om samen kop koffie te drinken, krant te lezen en/of een glaasje te drinken. Het is dan wel zelfbediening en zelf afrekenen met de kaart.

CORONAREGELS

Je bezit een coronatoegangsbewijs als je:
(1) volledig gevaccineerd bent, of
(2) een herstelbewijs na een besmetting hebt of
(3) max. 40 uur geleden negatief getest bent.
Je kunt een coronatoegangsbewijs niet alleen laten zien door het betreffende papiertje te tonen, maar ook door gebruik te maken van de app CoronaCheck (zie hieronder).
Op de sociëteit zal niet gecontroleerd worden op het bezit van een coronatoegangsbewijs. In plaats daarvan vragen we alle bezoekers om
(1) hun aanwezigheid te registreren in de map bezoekersregistratie en om
(2) te bevestigen dat ze een coronatoegangsbewijs in bezit hebben
door een paraaf achter hun naam te zetten. Je hoeft het coronatoegangsbewijs dus niet bij je te hebben.
De recente versoepelingen van de COVID-19 maatregelen (vanaf 23 resp.26 juni) die het ons mogelijk maken om weer volop gebruik te maken van de sociëteit staan in de bijlage. De laatste zin van die bijlage opent de sociëteit, ze luidt: “Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit.”. Sinds 26 juni zijn ook de mondkapjes niet meer nodig.
Wat blijft zijn de regels:
– Was vaak je handen.
– Hoest en nies in je elleboog

Geef een reactie

Ook interessant